Geschiedenis

1862?

Hoewel muurankers in de vorm van de cijfers 1862 opvallend de gevel sieren, gaat de geschiedenis van Batenwijk bijna een eeuw verder terug. Volgens de officiële registers is het huidige pand in 1816 gebouwd, maar andere bronnen melden dat op deze plek al in 1794 een eerdere woning werd gebouwd.

In 1862 moderniseerde de toenmalige eigenaar/bewoner, Jacob Dirk van Batenburg, het huis en bracht de cijferankers aan die nog altijd de voorgevel markeren.

Huisarts

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vermeldt in nummer 36 (16 september 1882) dat de arts M.W. van Batenburg zich in Maurik heeft gevestigd. Maar meerdere generaties huisartsen Van Batenburg hebben op het adres gewoond en praktijk gevoerd.

Volgens het boekje Maurik in grootmoeders tijd (Europese Bibliotheek, 1994) is het huis in 1794 gebouwd voor Dirk Pieter van Batenburg, die zich toen als geneesheer in Maurik vestigde.

Naast de huisartsenpraktijk aan huis, heeft een der artsen ook een stoeterij gevoerd.

Batenwijk

Tijdens de renovatie in 1862 heeft Jacob Dirk van Batenburg het huis ook de huidige naam gegeven: Batenwijk. Hij vernoemde het naar zijn ouders, Pieter van Batenburg en Cornelia van Wijk.

Monument

In december 1991 heeft de Gemeente Buren het huis tot gemeentelijk monument bestempeld. De redengevende beschrijving die de basis vormde voor dit besluit (helaas niet gedateerd), bejubelt het pand om de “schoonheid, met name vanwege de eenvoudige doch harmonische architectuur, gemeten naar de bouwperiode“.

Splitsing

Rond de tijd dat het huis tot gemeentelijk monument werd verheven, is het ook in twee woonhuizen gesplitst. De zuidwestelijke helft kreeg nummer 12 en de voordeur; de noordoostelijke helft werd nummer 10 en kreeg een nieuwe voordeur aan de zijgevel.

De splitsing loopt van voor tot achter ongeveer symmetrisch door de bebouwing van het oorspronkelijke perceel; waar de garage eindigt, loopt ook de perceelgrens van nummer 10.

Gemeten aan de woon- en perceeloppervlakte van de twee gesplitste woningen, beschikten de generaties artsen Van Batenburg oorspronkelijk over een kolossale hoeveelheid woonruimte.